7.3.2021
Světový týden glaukomu
13.3.2021

Česká glaukomová společnost Vás vítá na stránkách věnovaných Světovému týdnu glaukomu.

Světový týden glaukomu (WGW) je společnou akcí WGA - Světové glaukomové asociace a WGPC - Světové asociace pacientů s glaukomem. Cílem aktivit při WGW je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Prostřednictvím aktivit po celém světě přispívají zdravotnící, pacienti i široká veřejnost k informovanosti o včasné diagnostice onemocnění a ochraně zraku.  Pouze pravidelné oční kontroly, včetně vyšetření zrakového nervu, umožnují co nejdříve onemocnění diagnostikovat a tím uchovat zrakové funkce pacienta.


  • U příležitosti Světového týdne glaukomu je již několik let organizováno za podpory ČGS na pracovištích napříč celou Českou republikou preventivní vyšetření nitroočního tlaku pro veřejnost
  • Bohužel aktuální epidemiologická situace neumožňuje nyní některým pracovištím provedení této akce. Týká se to zejména klinik či oddělení v nemocnicích

  •                                                 

    ČGS
    Organizační zajištění akce ČGS u příležitosti WGW 2021 - Produkce BPP, s.r.o.