Světový týden glaukomu (WGW) je společnou akcí WGA - Světové glaukomové asociace a WGPC - Světové asociace pacientů s glaukomem. Cílem aktivit při WGW je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Prostřednictvím aktivit po celém světě přispívají zdravotnící, pacienti i široká veřejnost k informovanosti o včasné diagnostice onemocnění a ochraně zraku.

ČGS každoročně garantuje měření nitroočního tlaku pro veřejnost na pracovištích napříč ČR.

Bohužel aktuální epidemiologická situace neumožňuje některým pracovištím provedení této akce. Týká se to zejména klinik či oddělení v nemocnicích. 

                                                

ČGS


                             Pracoviště zapojená do aktivit při WGW 2021